Autoveteranen

Tidningen

Svenska Veteranbilklubbens medlemstidning heter Autoveteranen. Tidningen har givits ut sedan klubbens grundande på femtiotalet, och utkommer för närvarande med 4 nummer om året. Innehållet blandas av medlemsinformation, ständigt återkommande krönikor, temaartiklar, insänt material och annonser. Radannonser är gratis för medlemmar.

Eget bidrag?

Skicka gärna in Era egna artiklar. Kanske har Ni hittat den perfekta vägen för en sommartur? Besökt något museum, marknad eller evenemang? Vi tar tacksamt emot material från Er medlemmar! Annonsmanus och manus till artiklar, insändare och berättelser vill vi ha i god tid före planerat utgivningsdatum. Vi uppskattar att få insänt material per e-post. Självklart går det fortfarande utmärkt att skriva som vanligt med penna eller med skrivmaskin. Är Ert bidrag omfattande underlättar det om Ni kontaktar oss i förväg.

Utgivningsplan


Ibland kommer vissa nummer att skickas ut aningen senare än beräknat. Detta för att vi stundom har vissa händelser som vi absolut vill ha med i tidningen, så för att kunna ge er en så bra publikation som möjligt är vi flexibla ang utskicket av tidningen.

Mars/april - vårnumret

Juni/juli - sommarsumret

Sep/okt - höstnumret

Dec/jan - Vinternumret

Har ni flyttat?

Efter varje utskick av Autoveteranen kommer ett litet antal tillbaka på grund av att mottagaren flyttat. Tack vare det nya systemet med streckkod på alla försändelser, får vi numera nya adressen via mail från Posten som skickar försändelsen till nya adressen. Systemet är visserligen dyrt men effektivt. Det gamla systemet med rutan om återsändelse till avsändaren, har Posten slutat med. Dessvärre är det inte alltid Posten kan lämna uppgift om ny adress, och då blir det självklart knivigare. Kom ihåg att meddela oss när Ni flyttar. Använd gärna ett av postens flyttkort som är portofria.

Tidigare nummer

Kansliet kan erbjuda de flesta tidigare nummer av Autoveteranen och Autopionjären. Kontakta oss med önskemål. Vi debiterar 30 kronor per tidning.