Samlarfordonsförsäkring

Samlarfordonsförsäkringar i samarbete med If

Medlemskap i Svenska Veteranbilklubben är en förutsättning för att kunna teckna en samlarfordonsförsäkring i If. Du ansöker om samlarfordonsförsäkringen direkt genom vårt klubbkansli. Vi behöver ett ifyllt besiktningsprotokoll samt nya bra bilder på det aktuella fordonet.

Besiktningsprotokoll och bilder arkiveras av oss på klubbkansliet. Vi skriver ut en godkänd ansökan om försäkring som skickas till försäkringsbolaget. Normalt sker kommunikationen mellan oss och If elektroniskt. Men räkna alltid med att handläggningen och eller postgången kan ta några dagar.

Har du planer på att göra ett nyförvärv av ett fordon? Då bör du ha skickat efter besiktningsprotokoll, som vi skickar till dig. Detta fylls i och så fort vi har alla papper tillsammans med nya bra bilder, kan vi skicka vidare den godkända ansökan om försäkring till If. Nya medlemmar har ingen karenstid för att kunna få denna medlemsförmån för sitt samlarfordon. Skulle du köpa ett fordon och ännu inte ha tillgång till våra protokoll kan du teckna en tillfällig ordinarie försäkring som varar under max 14 dagar. Det är då viktigt att det blir If som skriver ut denna försäkring. Kontakta Ifs samlarfordonsavdelning på telefon 031- 3456403. Fordonet kan då försäkras direkt. Samlarfordonsförsäkring kan sedan ordnas i lugn och ro under de kommande 14 dagarna som den tillfälliga ordinarie försäkringen gäller.

Var ute i tid!

Samlarfordonsförsäkringen är en beloppsförsäkring

Försäkringskostnaden hänger ihop med fordonets ålder och fordonets marknadsvärde. Högre värde ger dyrare försäkring. Det finns fordon som överstiger försäkringsvärdena Veteranfordon 300.000, Klassiker 150.000, Veteran MC 120.000 och Klassiker MC 30.000.

Vill man ha en försäkring med högre värde ökar premien enligt följande:

Med 51:- för vart 60.000 för veteranbilar.

Med 84:- för vart 30.000 för klassiker.

Med 22:- för vart 24.000 på veteran-mc.

Med 42:- för vart 24.000 för klassiker-mc.

Kort om försäkringen

Försäkringen är en året runt försäkring som inte beaktar eventuella avställningar. Enbart renoveringsobjekt som kommer att vara avställda längre än ett år eller museiföremål som aldrig kommer ut i trafik kan erbjudas en avställningsförsäkring. Försäkringen finns som antingen hel-, eller halvförsäkring. Inga tilläggsförsäkringar.

Några förutsättningar som måste vara uppfyllda är att du ska ha ett gällande körkort för fordonet samt tillgång till bruksbil inom hushållet som du och det aktuella fordonet är mantalsskrivna på. Mera att läsa om det i produktbladet nedan.

Stämmer försäkringsbeloppet med aktuellt marknadsvärde?

Det försäkringsbeloppet som medlemmen och klubben kommer fram till ska spegla fordonets marknadsvärde. Det är alltid marknadsvärdet, inte försäkringsbeloppet, som ligger till grund för ersättningsbeloppet vid en totalskada eller en helstöld. Ett för lågt satt försäkringsbelopp kan medföra att ersättningen vid en totalskada minskas.

Länk till Ifs hemsida med information om samlarfordonsförsäkringarna

https://www.if.se/web/se/privat/forsakringar/samlarfordon/pages/samlarfordonsforsakring.aspx

Fullständiga aktuella villkor finner du i länken ovan

Produktblad gällande samlarfordonsförsäkringen

En sammanfattning av förutsättningarna och villkoren för denna försäkring finner du som pdf-fil här längst ner på denna sida.

Aktuella försäkringspremier

Reservation för försäkringsbolagets prisjusteringar. Vänligen kontakta kansliet för aktuell premie för ert fordon.